Misyonumuz ve Vizyonumuz

  Misyonumuz

·    Hastalarımıza kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli proje ve politikalar oluşturmak çalışanlarımızın verimliliklerini artırıcı çalışmaları yaparak huzur içinde çalışmalarını sağlamak.
 

  Vizyonumuz

·    Sağlık hizmeti sunumunda kalite standartlarını yakalayarak hasta ve çalışan memnuniyetini yükselterek örnek hastane olmak.


   Temel İlke ve Değerlerimiz

·      Etkililik, etkinlik, verimlilik, sağlıklı çalışma yaşamı, hasta güvenliği, hakkaniyet, hasta odaklılık, uygunluk, zamanlılık, süreklilik, insana saygı 

   Kurumsal Amaç ve Hedeflerimiz

·      İyi yönetim-kurumsallaşma, yeterli ve etkin alt yapı-kapasite

·      İnsan odaklı-güvenli, kaliteli-nitelikli, erişilebilir, sağlık hizmeti sunmak

·      Mali sürdürülebilirliği sağlamak​

 

Sağlık Bakanlığı Duyurular
Kamu Hastaneler Kurumu Duyurular


T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
© 2016 - Her Hakkı Saklıdır.