Sağlık Bakanlığı Duyurular
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hemodiyaliz Eğitimi Duyurusu
 • Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hemodiyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu
 • Fırat Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • Fırat Üniversitesi Hastanesi Hemodiyaliz Resertifikasyon Sınav Tarihleri
 • Manisa Celal Bayar Ünv. Hafsa Sultan Hastanesi Çocuk Hemodiyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu
 • Manisa Celal Bayar Ünv. Hafsa Sultan Hastanesi Çocuk Hemodiyaliz Eğitim Duyurusu
 • 12. Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk EAH Diyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu
 • Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Resertifikasyon Sınav Duyurusu
 • SBÜ Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu Hk.
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diyaliz Resrtifikasyon Sınav Duyurusu
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Diyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu
 • SBÜ İzmir Tepecik EAH Pediatrik Hemodiyaliz ve Periton Diyaliz Resertifikasyon Sınavı
 • Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu
 • Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi 2018 Yılı Hemodiyaliz Eğitim Programı
 • Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Diyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu
 • Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Eğitim Merkezi Programı Duyurusu
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hemodiyaliz ve Periton Diyalizi Resertifikasyon Sınav Duyurusu
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Dyaliz Eğitim Duyurusu
 • Ankara Atatürk EAH Diyaliz Resertifikasyon 2018 Programı Duyurusu
 • Ankara Atatürk EAH Diyaliz Eğitim 2018 Programı Duyurusu
 • Aydın Adnan Menderes Ünv. Diyaliz Eğitim Duyurusu Hk.
 • SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Eğitim Duyurusu Hk.
 • Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uuygulama ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu Hk.
 • Erzurum Atatürk Üniversitesi Diyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Eğitim Merkezi Program Duyurusu
 • Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Diyaliz Eğitim Programı Duyurusu
 • Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Eğitim Programı Duyurusu Hk.
 • Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Diyaliz Resertifikasyon Sınav Pogramı Duyurusu Hk.
 • 2018 Yılı Diyaliz Merkezleri Planlaması Hakkında Duyuru
 • S.B.Ü. İzmir Tepecik E.A.H. (Pediatrik) Diyaliz Eğitim Programı Hk. Duyuru
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • SBÜ Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2018 Yılı Diyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu
 • Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu
 • SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. Diyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu
 • SBÜ Ankara Numune EAH Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu
 • SBÜ Ankara Numune EAH Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu
 • SBÜ Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • SBÜ Haydarpaşa Numune EAH Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu
 • SBÜ Haydarpaşa Numune EAH Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • İstanbul Başkent Üniversitesi Diyaliz Resertifiksyon Duyurusu
 • İstanbul Başkent Üniversitesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • Akdeniz Üniversitesi Diyaliz Resertifikasyon Duyurusu
 • İstanbul Ünv.İstanbul Tıp Fakültesi Diyaliz Resertifikasyon Sınavı Duyurusu
 • İstanbul Ünv. İstanbul Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • SBÜ Ankara EAH Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • Konya Necmettin Erbakan Ünv. Meram Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar EAH Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Resertifikasyon Sınavı Duyurusu
 • Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitimi Duyurusu
 • Konya Eğitim ve Araştırma Diyaliz Eğitimi Duyurusu
 • Kahramanmaraş Sütçü İmam Ünv. Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • Dumlupınar Ünv. Diyaliz Resertifikasyon Sınav Duyurusu
 • Ankara Gazi Ünv. Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • Bülent Ecevit Üniversitesi Diyaliz Eğitimi Duyurusu
 • Eskişehir Osmangazi Ünv. Diyaliz Eğitimi Duyurusu
 • Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Diyaliz Eğitim Duyurusu
 • Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Diyaliz Eğitimi Duyurusu
 • Tadat Edilmeyen Toplulaştırılmış Proje-Alt Proje Seçimi ve Ödenek Tahsisinde Uyulacak Usul ve Esaslar
 • ÜYTE KLİNİK VE ÜYTE LABORATUVAR UYG. EĞİTİMLERİ 2017 YILI ÜCRETİ
 • İstirahat Raporlarının Düzenlenmesi Hakkında Duyuru
 • Engelli Sağlık Kurulu Raporları Geçerlilik Süreleri Hakkında 2018/4 Sayılı Genelge Yayımlandı
 • Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi, Ultrasonografi, Hasta Başı Monitör ve Dijital Radyografi Cihazlarının Tedariki Hakkında
 • SİP faaliyetleri kapsamında Manyetik Rezonans Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi, Dijital Röntgen, Ultrasonografi ve Hasta Başı Monitör cihazları ile Aşı konusunda ülkemizde faaliyetleri bulunduğu tespit edilen kurum/kuruluş isimleri
 • Sağlık Sanayi İşbirliği Programı (Sağlık SİP) Süreçlerinde Görevlendirilmek Üzere Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Yatırım Modelleri Daire Başkanlığına Personel Alımı Hakkında
 • AB Projesi kapsamında “Laboratuvar Testleri” ihalesini kazananlar duyurusu yayınlanmıştır. / “Provision for Approved Laboratory Test Result" Award Notice is published in the scope of EU Project.
 • Türkiye'de Verem Savaşı 2016 Raporu ve Türkiye'de Verem Savaşı 2017 Raporu Yayınlanmıştır
 • AB Projesi kapsamında “Göçmen Sağlığı Merkezleri için BT Ekipmanları ve Elektrikli Aletler Alımı” ihalesine çıkılmıştır. / “Supply of IT and Electrical Equipment for Migrant Health Centres” CN and TD are published in the scope of EU Project.
 • AB Projesi kapsamında “"Görünürlük Materyalleri Mal Alımı” ihalesine çıkılmıştır. / “Supply of Visibility Materials” CN and TD are published in the scope of EU Project.
 • SIHHAT Projesi kapsamında 2. Hasta Yönlendirme Personeli atamaları belli oldu
 • Uluslar Arası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi
 • AB Projesi kapsamında “Göçmen Sağlığı Merkezleri için Mobilya, Tıbbi Ekipman, Cihaz ve Sarf Malzeme Alımı” ihalesine çıkılmıştır. / “Supply of Furniture, Medical Equipment, Devices and Consumables for Migrant Health Centres” CN and TD are published in the scope of EU Project.
 • AB Projesi kapsamında “Sonuç Karşılığı Onaylı Laboratuvar Testi Alımı” ihalesi için yapılan bilgilendirme toplantısı tutanağı yayınlanmıştır. / “Provision for Approved Laboratory Test Result“ Tender’s information meeting are published in the scope of EU Project.
 • AB Projesi kapsamında “Aşı ve Aşı Taşıma araçları” ihalesini kazananlar duyurusu yayınlanmıştır. / “Supply of Vaccines and Vaccine Transport Vehicles“ Award Notice are published in the scope of EU Project.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı “Nişasta Bazlı Şekerlerin (NBŞ) Sağlığa Etkileri” Hakkında Bilim Kurulu Raporu Basın Duyurusu (12 Mart 2018)
 • AB Projesi kapsamında “Aşı ve Aşı Taşıma araçları” ihalesi İptal duyurusu yayınlanmıştır. / “Supply of Vaccines and Vaccine Transport Vehicles“ Cancellation Notice are published in the scope of EU Project.
 • AB Projesi kapsamında “Toplum Ruh Sağlığı Merkezi için Medikal ve Bilişim ekipmanları, Mobilya ve Sarf Malzemesi alımı” ihalesi ön duyurusu yayınlanmıştır. / “Supply of Medical and IT Equipment, Furniture and Consumables for Mental Health Centers“ PIN are published in the scope of EU Project.
 • Ebelere Yönelik İletişim, Davranış Kuralları ve Sağlık Hukuku Alanlarında Farkındalık Eğitimi Duyurusu
 • Sabim, Bimer, Cimer, SBN ve Bilgi Edinme Eğitimi Duyurusu
 • SAĞLIK UZMANLIĞI YETERLİK SINAVI KONU BAŞLIKLARINA İLİŞKİN DUYURU
 • Biyoistatistik Danışman Alımı
 • 2018 Yılı Yatırım Programında Yer Alan Tadat Edilmeyen Toplulaştırılmış Proje Ödenekleri Dağılımı
 • VII. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi
 • MHRS Randevu
  Laboratuvar Sonuçları
  Pacs Görüntüleme
  Online Eğitim
  İhale İlanları ve Doğrudan Temin
  Nöbetçi Eczaneler
  Yemek Listesi
  Doktor Çalışma Planı
  Polik. Ziyaret Saatleri

  Hastanemizden Haberler

  Çorba Çeşmesi Açılışı

  11.04.2017 04:17:27

  tüm haberler

  Kamu Hastaneler Kurumu Duyurular


  T.C. Sağlık Bakanlığı
  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
  Ağrı İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
  © 2016 - Her Hakkı Saklıdır.